Experience and Techniques
in Non-linear Architecture
İSTANBUL 5 LEVENT YÜRÜYÜŞ YOLU
İSTANBUL 5 LEVENT YÜRÜYÜŞ YOLU

PVC Membran Örtü Sistemi Taşeronluk

Proje Künyesi
Konut Alanları
2018
Türkiye
Bahçe/Peyzaj,
Semer,
A<1000 m2
Membran örtü çatı sistemi,