Experience and Techniques
in Non-linear Architecture

Biogaz Tesisleri Kabuk Sistem

Asma germe sistemlerin endüstriyel tesislerde kullanımı enerji maliyetlerinin ve inşaat atıklarının azaltılması ve binayı daha sürdürülebilir hale getirmenin en etkili yöntemlerinden biridir.Bu sistemlerde daha az hammadde kullanımı sürdürülebilirliğin korunmasına ve çevre üzerindeki olumsuz etkinin azaltılmasına yardımcı olur.Bu yapılar, malzeme ve kaynaklar, iç mekan çevre kalitesi ve tasarımda yenilikçilik ve teknoloji yaratan kullanımıyla LEED sertifikasyonuna yeşil bina ve çevreye saygılı bina tasarımı konularında katkıda bulunurlar. Endüstriyel tesisler sürekli olarak neme ve sert kimyasallara maruz kalmaktadır. Bu faktörler metal kaplamaların hızla paslanmasına neden olacak ve sık sık bakım ve değiştirme gerektirecektir.PVC Membran kumaş aşındırıcı ortamlarda daha uzun süre dayanır. PVC kumaş, sürekli neme maruz kalsa bile asla paslanmaz.

Kumaşın nefes alan dokusu iklime duyarlı bir bina kabuğu oluşturur. Kumaş, metal gibi iletken yapı malzemelerinden daha iyi ısıyı ve soğuğu tutma eğilimindedir. Bu, yapının içinde daha az yoğuşma oluşmasına neden olarak terleme ve nem oluşumunu ortadan kaldırır. Nem birikmesinin neden olduğu korozyonu ortadan kaldırır ve depolanan malzemeyi kuru tutar. BİOGAS PVC Membran malzemenin çok iyi gaz geçirgenliği, fermantasyona maruz kalan hammaddelerin depolanması sırasında kötü kokuları önler.
Asma germe membran yapılardaki esnek tasarım seçenekleri, binanın fonksiyonu ve çevresindeki alanla kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına ve geniş açıklıkların minimum ağırlıkla geçilmesine yardımcı olur. Görsel olarak etkileyici ve modern bir yapı oluşturulur. Büyük ebatlarda yüksek girişlere sahip ve kolonsuz geniş açıklıklı yapılar hızlı şekilde tasarlanır. Tüm iklim koşullarında yüksek kar kalınlığı ve rüzgar yükleri altında statik olarak çalışan ultra dayanımlı yapı sistemleri oluşturulur.
Sistemlerin mimari modellemesi,statik çözümlemesi, yapısal analizleri ve rüzgar tünel testi modellemesi ,imalat modelleri ,detayları dahil DLUBAL RFEM yazılımı ile eksiksiz , hatasız ve en teknolojik şekilde tamamlanır.
Membran kaplama ve taşıyıcı çelik yapı statik analizleri tek seferde kabuk sistem şeklinde hesaplandığı için; sonuçlar geleneksel hesaplama metodlarının aksine gerçeğe en yakın değerlerde saptanır. Projede sonradan revizyonlar ve eklentilerin yapılması pratik şekilde gerçekleşir. Tüm proje dosyalarında tek tek kontrol gerektirmez, revizyon otomatik olarak tüm detaylara ve hesaplara işlenmiş olur.
Geleneksel metal çatı kaplamalarının yaklaşık üçte biri kadar sürede kurulur. Asma germe arıtma tesisleri daha kısa sürede ve daha az maliyetle inşa edilir. Asma germe sistemdeki tesisler, binanın ömrü boyunca paslanmaz ve daha az bakım gerektirir. Hizmet ömrü uzundur.
Korozyon olmaması nedeniyle bina ömrü de uzayacaktır.
PVC Kumaş, duvarlardan ve tavandan binaya doğal ışık girmesini sağlayan
tek yapı malzemesidir. Gündüz binanın içinde yapay aydınlatmaya gerek kalmaz.
Bu durum devam eden enerji maliyetlerinden enerji tasarrufu sağlayacaktır. Tesis
içinde oluşan aydınlık atmosfer çok yaygın olan küf ve bakteri oluşumunu engeller.
UV ışınlarını engellediği için soğutma klima maliyetlerini düşürür.
Biogas Membran ürünleri Avrupa REACH direktifi (Kayıt, Değerlendirme ve Kimyasalların İzni). Almanya’da uluslararası kabul görmüş ISO 9001 kalite standardı
ve Enerji yönetimi için ISO 50001 ile uyumludur.