Experience and Techniques
in Non-linear Architecture
KIRGIZİSTAN MEMBRAN SİSTEMİ
KIRGIZİSTAN MEMBRAN SİSTEMİ

PVC Membran Örtü Sistemi & Çelik Konstrüksiyon

Proje Künyesi
AVM/Pazaryerleri
2017
Asya
Bahçe/Peyzaj,
Yelken,
A<1000 m2