• Bize Ulaşın

  +90 216 572 38 62
 • E-Mail

  info@etnayapi.com
 • Dil

   
Membran Sistemler, sadece çekme dayanımlı membran örtünün gerilerek yük taşıma kapasitesini kazandığı eğrisel yapılardır. Bir mekanı örten esnek membran malzeme yüzeyinde sadece çekme gerilmeleri oluşturularak sistem dengelenip şekil alır. Bir açıklığın örtülmesinde membran malzemenin çekme dayanımı ve elastisite modülü çok önemlidir.

Bugün membran sistemler için önerilen malzemeler şunlardır:
 • Polyester dokumalı PVC kaplı membranlar (PVC/PES)
 • Cam dokumalı PTFE kaplı membranlar (PTFE/Cam)
 • Cam dokumalı silikon kaplı membranlar

Dokuma, malzemeye taşıyıcılık kazandırır, malzemenin çekme mukavemetini ve iki eksenli davranışını belirler. Ancak atmosfer şartlarına dayanıklı değildir. Dokumayı rutubet ve UV ışınlarından korumak için iki taraflı kaplama yapılır.

Teknik Bilgi
PTFE kaplı cam dokuma membranlarda üst yüzey kaplamasına gerek yoktur. PVC kaplama atmosfer şartlarından etkilendiği için üst yüzey akrilik, PVDF, kaynaklanamayan PVDF lakları ile bir daha kaplanır. Bunlar yapıştırma, mekanik dikiş, ısıtılarak kaynaklama yada yüksek frekans kaynağı yoluyla birleştirilir. Asma-germe Sistemler, en az bir basınç elemanı üzerinde membranın gerdirilmesiyle oluşturulur. Basınç elemanları; dikmeler yada kemerlerdir.

Tekstil örtü malzemesine taşıyıcılık özelliği verilebilmesi için bir öngerme uygulanmalıdır. Bu nedenle membran yapıların taşıyıcılıkları, kablo ve/veya membranın oluşturduğu yüzey formuna ve malzemeye uygulanan germe kuvvetine bağlıdır.

Membran örtülere veya kablo ağlarına germe kuvveti belli bazı noktalardan(mesnet noktaları) çekilerek veya tutularak uygulanabilir. Bu durumda membran örtü veya kablo ağı mesnet noktalarının arasında üç boyutlu bir yüzey oluşturur. Bu yüzeyin formu, uygulanan germe kuvvetlerinin yüzeyin her noktasında dengelenmesi sağlanır. Oluşan geometriye Denge Formu denir. Germe sistemlerin taşıyıcılığı tamamen Denge Formuna bağlı olduğundan bu sistemlerin formu rastgele veya geometrik olarak belirlenemez, aksine form denge şartlarını sağlayacak şekilde belirlenir.

Form bulma sırasında kar ve rüzgar yükleri de dikkate alınır.Seçilen denge formu üzerinde; mevcut şartnamelere göre yapının geometrik lineer olmama durumu göz önüne alınarak Statik Analiz yapılır.

Statik analiz sonucunda belirlenen form, şeritler halinde parçalanarak Kesme Kalıpları hazırlanır ve uygun bir yöntemle birleştirilir.

Membran yapı tasarımında,
 • Tasarımı yapılan örtünün üzerinde yağmur ya da kar suyunun birikmesine ve aşırı sehime (torbalanma) neden olmayacak geometrik ölçülerin seçilmesi,
 • Yük aktarımının doğru bir şekilde yapılabilmesi için düz bölgelerin oluşturulmaması
gibi dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır.

Asma germe yapılara etkiyen yüklerden oluşan yer değiştirmeler yüzeyi oluşturan liflerin bir doğrultuda olanlarının gerilmelerini artırır ve boyunu uzatır, diğer doğrultudaki liflerin ise gerilmelerini azaltır ve boyunu kısaltır. Hangi doğrultudaki liflerde gerilmenin artacağı (veya azalacağı), etkiyen yükün doğrultusuna bağlıdır. Bu nedenle, denge formu bulunduktan sonra yapılan statik analizler sonucunda öngerme miktarı, bütün yükleme durumları için yüzeydeki malzeme gerilme dayanımını geçmeyecek ve malzemenin basınç dayanımı olmadığı için sıfırın altına inmeyecek şekilde seçilmelidir.

Statik Analiz
Denge formu bulunduktan sonra yüzeye etki eden kar ve rüzgar yükleri taşıyıcı çelik elemanlara aktarılarak analiz tamamlanır.

Kesme Kalıpları
Statik analizi taamlanan membran örtümüzün 3D boyutundaki formu 2D boyutlu yüzeye indirgenerek kesme kalıpları çıkartılır. Hazırlanan kesme kalıpları -/+ 0,1 mm. hassasiyetindeki membran kesim makinesinde birleşime hazır hale getirilir.

Membran İmalatı
Hazırlanan kesme kalıpları sıcak hava, HF veya Hot Bar kaynak metodlarının uygun olanıyla birleştirilir.

Çelik İmalatı
Statik analizi yapılan taşıyıcı çelik konstrüksiyon uygulanacak alanın coğrafi koşulları gözetilerek şartnamelere uygun olarak imal edilir.

Montaj
İmalata tamamlanan membran ve çelik taşıyıcılar zarar görmeyecek şekilde paketlenip sahaya nakledilir. Membran yapı sistemleri uygun hava şartlarında (5m/s rüzgar, +10 derece hava sıcaklığı) hızlı bir şekilde vinç ve gerdirme araçları vasıtasıyla profosyonel sertifikaya sahip ekiplerce tatbik edilir.

Ürünlerimiz & Hizmetlerimiz İle İlgili Taleplerinizi Bize Gönderebilirsiniz.